Forside

Investering sammen med Glud&Ko ApS

Du har dine egne konti og depoter, i din egen bank

Du betaler egne omkostninger til din bank

Sammen beslutter vi asset allokation ud fra risikostyring. Alle har i princippet samme asset allokation. Du trykker på knapperne til din netbank.

Ingen positioner over 5%. Over 5% er for stor risiko. Ingen positioner under 2%. Un-der 2% vil være ligegyldigt for afkastet. Det giver ca 30 positioner

Momentum strategi anvendes. Hvis tab på 5%, er det ud. Det betyder ikke, at der nød-vendigvis kun bliver tab på 5%, men for det meste under 10%. Når det er ud, er det køb af positioner, der har stigende momentum

The trend is your friend. Der er intet, der er billigt eller dyrt. Billig kan blive billigere – Novo 2016. Dyr kan blive dyrere – Ambu 2017

Positionerne består af aktier og obligationer. Afkast er afhængigt af asset allokation.

Aktier vælges ud fra lande, regioner, valuta, industri, large eller small cap.

Obligationer er højrenteobligationer. Måske gennem investeringsforening.

Du skal have så mange obligationer, så du kan klare dig gennem en aktiekrise, der historisk varer 72 uger

Få eller ingen investeringsforeninger. Investeringsforeninger er dyre. De koster typisk 4-5% om året. Dvs starter du med 100.000, går der 5% fra og du investerer kun 95.000

Verdensindekset er gennem de seneste 75 år steget ca 8% om året. Vi forventer sammen at slå verdensindekset med 5-10% i gennemsnit over 5 år.

Du kan ikke styre markedet. Du kan kun styre din risiko og tålmodighed.

Evnen til at sige nej er en kæmpe fordel for en investor.

Hvis du ikke kan se dine aktier falde 50% uden at gå i panik, skal du ikke være i aktiemarkedet.

Køb selskaber med historisk stærk indtjening og med en dominerende forretning.

Afkast på porteføljer:

                              Basis      Aggressiv      MSCI

  2012                    11%        12%               12%

  2013                    21%        7%                 12%

  2014                    18%        29%               12%

  2015                    35%        67%               12%

  2016                    2%         -7%                  0%

  31 04 2017         9%         18%                 6%

  Services

  Vi kommer til dig
  1.000 kr i timen

  Mailservice med, hvad jeg gør selv
  2.500 kr om året
  Du handler selv

  Mail: swg@gludogko.dk
  Tlf: 30 95 76 66

  Risiko kommer fra ikke at vide, hvad du gør.