Revisionsfirmaet Glud&Ko statsautoriserede revisorer

Får du den rette økonomiske rådgivning?

• Får du nærværende og rettidig rådgivning?
• Kan du få kontakt til din revisor, når du har brug for det?
• Oplever du, at dit regnskab og selvangivelse altid ligger nederst i bunken?
• Frygter du at få en regning, hver gang du ringer til din revisor?

Første møde er altid gratis, så ring til os på 30 95 76 66 eller skriv på swg@gludogko.dk og aftal et uforpligtende møde.

Økonomisk rådgivning

Glud&Ko rådgiver blandt andet omkring følgende forhold:
• Generationsskifte og omstrukturering
• Opstart og etablering af virksomhed
• Køb og salg af virksomhed
• Investering og finansiering
          • Se Facebook aktieinvestering-bedst og Glud&Ko statsautoriserede revisorer
• Budgettering
• Effektivisering af forretningsgange og interne kontroller
• Økonomirapportering

Endvidere udvikler vi løbende servicekoncept og modeller, således at vi altid kan tilbyde vores kunder en optimal rådgivning baseret på kvalitet, hurtighed, tilgængelighed og troværdighed, som er vigtige parametre for os.

Spørg efter vort notat om uvildig økonomisk rådgivning – bedre end banken.

Skatterådgivning

Glud&Ko betjener en bred vifte af forskellige kundetyper, og har derfor stor erfaring med alle aspekter indenfor skatteretten, hvor vi yder skattemæssig rådgivning særligt til selskaber, hovedaktionærer og personer.

Vi rådgiver og assisterer eksempelvis om disse skattemæssige forhold:
• Generationsskifte
• Etablering af virksomhed
• Køb og salg af virksomhed
• Omstrukturering og omdannelse
• Kapitalafkast- og virksomhedsskatteordningen
• Rekonstruktion
• Investeringer
• Sambeskatning
• Skatte- og momssager
• Moms og afgifter generelt

Regnskabsmæssig assistance

Glud&Ko kan blandt andet tilbyde regnskabsmæssig assistance på følgende områder:
• Udarbejdelse og opstilling af årsrapporter
• Udarbejdelse og opstilling af perioderegnskaber
• Pengestrømsopgørelser
• Hovedtals- og nøgletalsoversigter m.v.
• Bogføring
• Opstart og indføring af nye bogholderi- og bogføringssystemer

Vi anvender programmer til effektiv og kvalitetsbetonet udarbejdelse af årsrapporter og regnskabsmæssige opgørelser.

Vi holder os konstant ajour med udviklingen i skattelovgivning og -praksis.

Revision

Glud&Ko kan tilbyde at udføre lovpligtig revision med henblik på påtegning af årsregnskaber.

Vi arbejder med topmoderne revisionsmetoder, der er målrettet efter den enkelte kundes specifikke forhold, og revisionsarbejdet udføres til en fast aftalt pris eller efter tidsforbrug.

Ring og aftal et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan lokalisere netop dine og din virksomheds behov.

Fravalg af revision

Virksomheder i regnskabsklasse B har siden 2012 haft mulighed for at få udført en udvidet gennemgang af årsregnskabet i stedet for en fuld revision.

Også mindre holdingselskaber er omfattet af dette, og kan fravælge at lade årsregnskabet revidere, eller alternativt få udført en udvidet gennemgang.

Betingelserne for helt at kunne fravælge revision
• Nettoomsætning under 8 mio. kr.
• Balancesum under 4 mio. kr.
• Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på under 12

Alle selskaber omfattet af Regnskabsklasse B kan anvende reglerne om udvidet gennemgang i stedet for en fuld revision.

Beslutninger om anvendelse af reglerne om udvidet gennemgang i stedet for revision eller fravalg af revision af årsregnskabet kan alene træffes på virksomhedens ordinære generalforsamling, og kan derfor kun besluttes med fremadrettet virkning.

Bogføring

Glud&Ko tilbyder bogføring og anden administrativ assistance indenfor følgende områder:
• Bogføring
• Momsregnskab
• Lønninger
• Kontering og tastning
• Regnskabsmæssige afstemninger m.v.

Priser

• Som selvstændig erhvervsdrivende er det vigtigt at have styr på alle sine omkostninger og derfor også regningen fra revisor.
• Hos os får du nærværende og rettidig rådgivning af høj kvalitet uden de fordyrende omkostninger, som de større revisionshuse har.
• Vi tilbyder at udarbejde et fast tilbud på din opgave eller yde assistance udfra en fastsat timepris.
• Ring og aftal et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan lokalisere netop dine og din virksomheds behov.

Hvem er vi?

• Glud&Ko er beliggende i Nordsjælland, og er et statsautoriseret revisionsfirma med kontorer i Farum.

• Virksomheden er startet i 2009 af statsautoriseret revisor Søren Wonsild Glud og har siden sin start haft kontorer i både Hillerød og Farum.

• Statsautoriseret revisor Søren Wonsild Glud har været partner i Deloitte og RG RevisionsGruppen inden partner i Glud&Ko. Søren Wonsild Glud er censor på universiteterne og har mere end 1.000 kandidatafhandlinger som censor.

• I dag er Glud&Ko repræsenteret af en statsautoriseret revisor med mange års erfaring i rådgivning af mellemstore og store kunder og med en bred erfaring med personlige virksomheder og hovedaktionær selskaber.

• Vi varetager kundernes interesser og tilbyder professionel og nærværende rådgivning og assistance inden for skat, regnskab, revision og økonomistyring.

• Vi ønsker at sætte dig og din virksomhed i centrum og aflaste med de regnskabsmæssige arbejdsopgaver eller udføre den lovpligtige revision, således at du kan fokusere på driften af din virksomhed. Kendetegnende for vores kunder er, at de har været kunder i en længere årrække - hos os er du og din virksomhed i trygge hænder, ligesom du kan være sikker på, at lovgivningen overholdes.